Individuální balíček

Když chcete mít při cvičení fyzioterapeutku jen pro sebe.

Části balíčku:


Půlroční program zahrnuje:

 • Vstupní a výstupní vyšetření nutričním lékařem
 • Komplexní analýzu krve na začátku a na konci programu
 • 6 konzultací s nutriční terapeutkou
 • Úprava jídelníčku, online konzultace, společný nákup a skupinové vaření
 • Vstupní a výstupní vyšetření rehabilitačním lékařem
 • 10 hodinových individuálních cvičení pod vedením fyzioterapeutky

Nutrice

Nutriční část je vedena pod odborným dohledem klinického nutričního terapeuta.
Obsahuje 6 konzultací v nutriční poradně (datum návštěv bude stanoven vždy po dohodě s klientem  individuálně).

Součástí balíčku je také 1 x lekce společného vaření,1 x nákup společně s nutričním terapeutem, emailové poradenství a individuální nastavení výživového plánu.

Vstupní konzultace (60 min):

 • profesionální diagnostika na přístroji Tanita (množství tělesného tuku a svalové tkáně, množství vody v těle a kostní hmoty, viscerální tuk, bazální metabolismus.)
 • měření obvodu pasu
 • zhodnocení stávajících stravovacích návyků, pitného režimu, pracovního vytížení
 • stanovení optimálního příjmu energie a živin ve stravě
 • nastavení optimálního výživového plánu a rozvržení stravy do jídelníčku
 • seznámení s výběrem vhodných potravin v rámci redukčního režimu

4 x kontrolní konzultace (30 min):

 • opětovná diagnostika na přístroji Tanita, měření obvodu pasu
 • zhodnocení váhového úbytku
 • analýza nastaveného jídelníčku klienta
 • konzultace se vedou individuálně a vždy se pružně reaguje na aktuální potřebu klienta

Výstupní konzultace (60 min):

 • opětovná diagnostika na přístroji Tanita, měření obvodu pasu
 • zhodnocení váhového úbytku
 • analýza nastaveného jídelníčku klienta
 • zhodnocení celkového průběhu redukčního balíčku, vize do budoucna

Rehabilitace

V rámci pohybového programu získáte ucelené informace ohledně kondičního cvičení, posilování, správného stoje, jak předcházet bolestem zad, jaké používat pomůcky či jak upravit režim dne tak, abyste předcházeli přetěžování těla.

Na začátku absolvujete vyšetření lékařem, odborníkem v oboru rehabilitace. Při vstupním vyšetření bude vyhodnoceno celkové držení těla, svalová aktivita, převážně bolesti zad a bude Vám vytvořen speciální rehabilitační program.

Jednak pro snížení nadváhy, tak ke zlepšení kondice a posílení svalstva končetin i trupu.

Při výstupním vyšetření se zhodnotí celkový stav léčby a dostanete doporučení, jak dále pokračovat samostatně ve cvičení pro udržení váhy i kondice.

Cvičení

Rehabilitační terapie probíhá buď samostatně nebo ve skupině s maximálně 10ti klienty, dle typu balíčku.

Cvičení je hodinové, pod vedením zkušených fyzioterapeutů. Po celou dobu budete pod dohledem zdravotnického personálu. Cvičení je vedeno v režimu snížení váhy v doporučené tepové frekvenci, posilování potřebných svalových skupin ke zlepšení kondice, dodržuje i doporučení pro správnou korekci trupu, a také bude vedeno ke snížení bolestí pohybového aparátu, pokud se u Vás vyskytují.


Obezitologie

Víte, jak Vám fungují játra? Jaká je hladina Vašeho cholesterolu v krvi a jeho jednotlivých složek?
Nepodílí se na Vaší nadváze/obezitě právě nepoznaná porucha štítné žlázy?
A co cukrovka? Znáte hladinu vitamínu D?

To vše můžeme zjistit při komplexním odběru krve na začátku i na konci programu nabízeného balíčku.

V rámci konzultace s lékařem v obezitologické ambulanci získáte ucelené informace o jednotlivých složkách v krvi a v případě nedobrých výsledků začneme společně s řešením eventuální léčby.

Po skončení balíčku proběhne druhý odběr, kdy společně s nutričním lékařem zhodnotíte změnu hodnot a dostanete doporučení, jak dále pokračovat.

V některých případech lze rovněž individuálně řešit možnost bariatrické operace.

Vitamín D

Příjem vitaminu D dosahuje celopopulačně zhruba 50 % požadovaného množství, a jedná se o vitamin, který v našem potravinovém řetězci chybí ze všech vitaminů nejvíce. Stejně tak nízké koncentrace vitaminu D jsou patrně nejčastější hypovitaminózou v běžné populaci (podle některých studií až 50% populace má hypovitaminózu vitaminu D).

Lidé s nadváhou mají skutečně nižší koncentrace vitaminu D v krvi ve srovnání s populací s fyziologickou tělesnou váhou. Bylo potvrzeno, že obézní lidé s nižšími koncentracemi vitaminu D hubnou v rámci různých intervenčních programů podstatně hůře, než jedinci s normálními koncentracemi vitaminu D, ačkoli mají nastavenou podobnou energetickou bilanci.

Každý účastník od nás obdrží chytré hodinky